9 °C Antwerpen, BE
donderdag 1 februari 2024
9 °C Antwerpen, BE
donderdag 1 februari 2024

Koning Filip: “ben ik naïef?”

Koning Filip: “ben ik naïef?”

Michel Gronemberger – Koninklijk Paleis

Koning Filip maakt zich zorgen om de problemen die onze maatschappij alsmaar meer beheersen. Vooral één probleem wil onze vorst aankaarten…

Onze vorst heeft het in zijn kersttoespraak over het toenemende geweld. En dan heeft koning Filip het over geweld in al zijn vormen…

Niet alleen het oorlogsgeweld in Oekraïne of het Midden-Oosten, maar ook discriminatie, racisme, verbaal en online geweld worden aangekaart door koning Filip. Onze vorst ziet één duidelijk patroon…

“Geweld dat ons raakt tot in het diepst van onze menselijkheid”, verduidelijkt koning Filip. Tegen dat gevoel van angst en machteloosheid, kan slechts één iets antwoord bieden…

Koning Filip benadrukt hoe belangrijk het is om hoop te blijven koesteren. En dat is geen naïef, passief optimisme, klinkt het duidelijk bij onze vorst. En net daarin kan ons land een voorbeeldrol spelen…

“Een maatschappij waarin mensen van alle origine en geloofsovertuiging samen aan een gemeenschappelijke toekomst bouwen. Het voorbeeld van een land waarin interculturaliteit ten volle wordt beleefd”, aldus koning Filip in zijn kersttoespraak.

“Een duurzame wereld, maar ook en warme samenleving”, is koning Filip duidelijk waarvoor hij als vorst zijn steentje wil bijdragen.

Royalty 24/7