10 °C Antwerpen, BE
maandag 13 november 2023
10 °C Antwerpen, BE
maandag 13 november 2023

Ophef over Mathilde: “saai en preuts”

Ophef over Mathilde: “saai en preuts”

Michel Gronemberger – Koninklijk Paleis

Hoe was koningin Mathilde als kind? Haar leerkrachten waren enthousiast, maar er klinkt ook een ander geluid…

Als tiener zat Mathilde op een katholieke eliteschool waar ze op internaat zat. Mathilde volgt de richting ‘moderne talen’ en krijgt vijf uur Nederlands. Haar punten zijn goed, maar Mathilde klaagt…

Mathilde haalt zeventig procent voor haar mondeling examen, maar daar is ze niet tevreden mee. “Mathilde wilde in alles perfect zijn. Na de les kwam ze me nog dikwijls om meer uitleg vragen”, getuigt haar toenmalige leerkracht Nederlands in het boek ‘De Macht van Mathilde’. Tijdens een oudercontactavond kwam Mathildes moeder mee…

“Op een keer zei mevrouw d’Udekem: “We hebben een probleem. Met Nederlands gaat het niet zo goed”, waarop ik repliceerde: “Mevrouw, ik zie geen enkel probleem.” Alle leerkrachten zijn trouwens unaniem: Mathilde is een modelleerlinge”, lezen we in het boek van Jo De Poorter. Maar er klonk ook een ander geluid…

Een modelleerlinge ‘op het saaie af’, voegde de leerkracht eraan toe. “Ze valt nooit op en haalt nooit kattenkwaad uit. Schoolvriendinnen uit die periode herinneren zich vooral haar preutsheid”, lezen we in ‘De Macht van Mathilde’, het boek van Jo De Poorter over onze koningin.

Royalty 24/7